مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء شیراز یکی از مراکز فعال در زمینه پیوند کبد، پانکراس، کلیه و مغز استخوان می باشد.

این مرکز با هدف بالا بردن سطح سلامت و کیفیت زندگی بیماران پیوندی در ارتباط پیوسته با بخش پیوند اعضاء بیمارستان نمازی شیراز از سال 1381 فعالیت خود را آغاز کرده است.
در طی این مدت تا کنون بیش از 300 مقاله در ژورنال های معتبر خارجی به چاپ رسیده و تعداد قابل توجهی طرح پژوهشی در حال انجام می باشد.
 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت