اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


- کسب رتبه سوم محققین گروه تخصصی علوم بالینی جشنواره پزشکی رازی در سال 1392 توسط خانم دکتر بیتا گرامی زاده ( ریاست مرکز تحقیقات پیوند )
- رتبه دوم مرکز تحقیقات پیوند اعضاء در سال 1392
- انتصاب آقای دکتر محمد حسین کریمی به سمت ریاست سازمان انتقال خون استان فارس
- انتصاب آقای دکتر رامین یعقوبی به سمت مسئول دانشجویان دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- انتصاب سرکار خانم دکتر مریم آیت الهی به سمت ریاست مرکز سلول درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

استناد به مقالات هیئت علمی مرکز تحقیقات پیوند در کتاب مرجع پاتولوژی
   
    1396-11-14
    ادامه ...

کسب رتبه چهارم توسط مرکز پیوند
   
    1396-11-2
    ادامه ...

دریافت گواهی‌های کارگاه‌های مهرماه
   
    1396-9-11
    ادامه ...

دریافت گواهی شرکت در کارگاه
   
    1396-5-9
    ادامه ...

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوریهای سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
   
    1396-3-3
    ادامه ...

مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت