برگزاری دوره های آموزشی فردی به صورت کوتاه و بلند مدت جهت افراد داوطلب از میان فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناس ارشد رشته های مختلف مرتبط (برای تکنیک های پیشرفته تحقیقاتی- آزمایشگاهی)  صورت می‌گیرد. 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت