اولویت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء:

  1. سلول درمانی ( هپاتوسیت ، سلول بتا ، کراتینو سیت ، سلولهای بنیادی ) در جهت درمان بیماران کبدی و گوارشی ، دیابت ، سوختگی، استخوان و مفاصل .
  2. استفاده از طب بازساختی و مهندسی بافت به منظور تولید بافت کبد و پوست و پانکراس و...
  3. مطالعه  و تحقیق در جنبه های گوناگون پاتولوژی ، میکروب شناسی ، بالینی ، ایمونولوژی و ژنتیک مولکولی با اولویت حل مشکلات بیماران پیوندی
  4. ایمونوتراپی در درمان بیماران پیوندی و ایجاد Tolerance

 

 

 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت