مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء یکی از مراکز فعال در زمینه پیوند کبد، پانکراس، کلیه و مغز استخوان می باشد.
این مرکز با هدف بالا بردن سطح سلامت و کیفیت زندگی بیماران پیوندی در ارتباط پیوسته با بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا از سال 1381 فعالیت خود را آغاز کرده است.

Feature Slides

  
فکس:
 071-36473954   071-36281529

تلفن:
071-36125861

کد پستی: 7193711351

Affliation مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء :


فارسی:

مرکز تحقیقات
پیوند و ترمیم اعضاء،
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 


English: Transplant Research Center,
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran