مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از مراکز فعال در زمینه پیوند کبد، پانکراس، کلیه و مغز استخوان می باشد.
این مرکز با هدف بالا بردن سطح سلامت و کیفیت زندگی بیماران پیوندی در ارتباط پیوسته با بخش پیوند اعضاء بیمارستان نمازی شیراز از سال 1381 فعالیت خود را آغاز کرده است.

Feature Slides

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوریهای سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

آذر کاظمی

1396-3-3

به نام خدا

فراخوان دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

The Second National Festival & International Congress on Stemm Cell and Regenerative Meedicine